Asehistorian Liitto r.y:n toiminta

Liiton tarkoituksena on

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

Toimintansa tukemiseksi liitto saa varansa