Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1944

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1944

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2020

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Ini.php on line 170

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Ini.php on line 187

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/asehisto/public_html/libraries/joomla/user/helper.php on line 615
Asehistorian Liitto ry. - Uusi aselaki/dirketiivi-esitys, kuulemistilaisuus 21.5.


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/asehisto/public_html/modules/mod_menu/helper.php on line 97

Tiedotteet

Kesäinen kevättervehdys,

Viimein on tullut oikein tiedotettavaa, ja vähän runsaamminkin. Koko talvi oltiin hiljaisuudessa, että mitä tällä lainsäätämisrinamalla tapahtuu. Joitain iritiotoja nähtiin ja useita spekulaatioita kirjoituksina, mutta AHL ei tällaiseen lähtenyt, eikä lähde. Katsomme faktat, ja niistä tehdään johtopäätöksiä, kun sen aika on ja siitä sitten tiedotetaan.

Alla on liiton sihteerin ansiokkaasti tekemä yhteeveto kuulemistilaisuudesta, joka järjestettiin 21.5. Eteläesplanadi 16, Sonckin salissa. Kiitos Maurille. Paikalla olivat liiton varapj ja sihteeri, ja suuri kiitos heille, kun sinne kesken työpäivän pääsivät menemään.

T: HH Paattimäki

 

____________

Aselakiehdotus
 
Liitolle on toimitettu toukokuussa ehdotus uudeksi aselaiksi, jossa on huomioitu EU-direktiivin
vaatimukset. Lakiin on lisätty kotimaasta tulleita tiukennuksia, jotka vaikuttava sekä reserviläisiin
ja etenkin asekeräilijöihin. Sisäasiainministeriö järjesti 21.5. keskustelu- ja kuulemistilaisuuden
koskien aselakiehdotusta. Paikalla oli noin 40 henkeä, sisäsianministeriöstä, puolustusministeriöstä
ja poliisihallituksesta. Muu yleisö oli etupäässä asealantoimijoita. Vastapuolelta äänessä oli vain
sadan komitean edustaja. Asehistorian Liittoa edustivat Jukka Sassi ja Mauri Routio.
 
Tilaisuuden avasi SM:n Petri Knape. Tilaisuudessa esiteltiin ensin lakiehdotuksen tärkeimmät
kohdat kolmena esityksenä ja sitten seurasi keskustelu- ja kyselyosuus. 
Lain valmistelun aikataulu:
Työryhmä lainvalmistelua varten asetettiin 11.4.16, tässä oli edustajia: SM, PLM, ja Poha.
Lakiehdotus julkistettiin 3.5.18 ja lausunnot siitä pyydetään 1.6.18 mennessä.
Laki annetaan eduskunnalle ennen syysistuntokautta (elokuun lopulla?)
Laki on saatava voimaan viimeistään 14.9.18 direktiivin velvoittamana.
 
Merkittävimmät muutokset lakiehdotuksessa tilaisuuden esitelmien pohjalta
 
Laki on laadittu direktiivin vaatimusten mukaisesti ja sisältää tiukennuksia.
  Aseiden ja osien jäljitettävyyden parannus
  Sovelletaan keräilijöihin ja museoihin
  Aseiden säilytyssäännökset
 
Aseen osat on ilmoitettava poliisille. 
Isokapasiteettinen lipas katsotaan aseen osaksi (kivääri yli 10, pistooli yli 20). 
On ilmoitettava poliisille, jos ase lainataan pitemmäksi aikaa kuin 10 päivää. 
Aseluvan ehtojen täyttymistä seurattava joka 5. vuosi (harrastuksen osoittaminen). 
Lupa peruttava, jos ehdot eivät täyty.
 
Vaarallisimpana pidettävät aseet on kiellettävä. Kiellettyjen aseiden luokat EU-direktiivissä ovat:
  A6 sarjatuli
  A7 itse lataava + iso lipas
  A8 helposti lyhennettävät aseet
  A9, A-luokasta muunnetut aseet säilyvät muutoksenkin jälkeen A-luokassa
 
Hyväksytyt käyttötarkoitukset ERVA-aseille, vain 20 v täyttäneet):
  työ
  näytös
  asekeräily, museot
  asekauppiaat
  urheiluampujat (SRA, PRACTICAL)
  jäsen seurassa 12 kk,
  2 vuoden harrastus
  selvitys aktiivisuudesta tai kilpailutoiminta
 
Seuraavassa asekeräilijöiden kannalta ongelmallisimmat kohdat aselakiehdotuksessa.
Asekeräilyn määrittely:
  säilytys kokoelmassa
  passiivinen hallinta
  lähtökohtaisesti AMPUMAKIELTO
  keräilijällä ei saa olla erva patruunoita 
Osien määrittely Asehistorian Liitto ry. Suomessa toimivien asehistoriallisten yhdistysten keskusjärjestö
  runko, sulkulaite ja niiden oleelliset osat
  rulla ja patruunapesä
  äänenvaimennin
  piippu
  isokapasiteettinen lipas [UUSI]
 
Erityisen ongelman tulevat muodostamaan starttiaseet. Muunneltavuuden määritys on hankala asia.
Tästä osoituksena ovat lukuisat oikeudenkäynnit. Myös muut muunneltavat esineet ovat tulossa lain
piiriin. Sarjatuliaseiden laukaisukoneiston osat ovat nyt myös tulossa luvanvaraisiksi.
 
Lyhyiden aseiden kohdalla ehdotuksessa on pieni parannus, ongelmallinen luokka muu ase poistuu
ja rajaa lyhyemmät aseet ovat kielletyssä A-luokassa. Lyhyt ase on luokassa A8, pituus alle 60 cm
(ennen raja 84 cm, tässä parannus verrattuna luokkaan muu ase). Taskuase mahtuu 130 x 180 mm
laatikkoon, entinen revolverilaatikko jää pois. Tällöin osa taskuaseluokan revolvereista siirtyisi
lupateknisesti helpompaan revolveriluokkaan. 
Patruunat säilytettävä erillään aseista, ei välittömästi saatavissa. 
Aseen osat merkittävä, ei äänenvaimennin eikä lipas.
 
Deaktivoidut aseet ovat nyt direktiivissä ja ilmoituksenvaraisia ja niiden myynnistä tai
luovutuksesta koituu ongelmia. Jos deaktivoitu ase luovutetaan, sen deaktivointi on päivitettävä
uusimpien määräysten mukaiseksi. Deaktivoidut aseet on ilmoitettava poliisille viiden vuoden
kuluessa.
 
Vanha lupa on voimassa ehtoineen (luvan voimassaolon aikana), määräaikainen lupa on uusittava.
Grand fathering -.periaate: Isokapasiteettisten itse lataavien aikaraja on 12.6.2017. Tässä tulee
ongelma, niille, jotka ovat ostaneet aseen tämän päivämäärän jälkeen, mutta nykyisen lain ollessa
vielä voimassa. Onko tarkoitus säätää takautuva laki? Harrastuksen jatkuvuuden osoitus ei koske
mainittua aikarajaa ennen hankittuja aseita.
 
Uudet erva-aseet ovat lähinnä reserviläiskiväärejä isolla (yli 10 patruunan) lippaalla. Näihin luvan
voisi saada määräaikaisen luvan maanpuolustus- tai urheiluammuntatarkoituksessa (SRA;
Practical). Lupaehdot olisivat todella tiukat. Harrastuneisuus on osoitettava, vaadittaisiin mm.
Puolustusvoimien lausunto, sodanajan sijoitus, MPK:n ammunnanjohtajan todistus. Aktiivisen
harrastuksen osoittaminen on työlästä. On todettava, että saavutettu reserviläispoikkeus on vesitetty
tiukoilla kotimaisilla vaatimuksilla ja nämä aseet jäisivät vain pienen joukon saataville.
 
JOS ON HALLUSSA LATAUSLAITE ILMAN LUPAA -> LUVAT ON PERUUTETTAVA.
Lupien peruutus on erittäin voimakkaasti esillä lakiehdotuksessa ja annetaan vaikutelma, että
lakiehdotukseen on laitettu useita miinoja ja voi tietämättään aiheuttaa pienestäkin syystä lupien
peruuttamisen.
 
Keskusteluosuus
 
Keskustelut käytiin asiallisessa hengessä, äänessä olivat etupäässä aseihmiset, vastapuolta edusti
vain sadan komitea. Vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei saatu, osa kierrettiin, osaan tunnustettiin
asioiden olevan kesken.
 
Ampumaurheiluliiton edustaja kysyi, miksi laissa on direktiiviä tiukempia määräyksiä?
Vastauksena on, että ampumaurheilijoiden on osoitettava harrastuneisuutensa myös uusille ERVA
aseille. Vedottiin turvallisuuteen. Kerrottiin lain täyttävän direktiivin minimivaatimukset. Nämä
tiukennukset eivät vaikuta kohtuuttomasti ampumaharrastukseen, eikä siinä ole lääkärin lausunnon
vaatimusta, mitä muissa maissa on. 
 
Kritisoitiin kahden vuoden harrastusvaatimusta sekä kiväärillä että pistoolilla. On ehdotettu ajan
vähentämistä vuoteen. Esille nousi kysymys lippaista ja niistä muunnetuista esineistä, esim. kellot. Asehistorian Liitto ry. Suomessa toimivien asehistoriallisten yhdistysten keskusjärjestö
Kysymykseen vastattiin asiaa tutkittavan vielä ja etsittävän ratkaisua. Sama tilanne on myös
keräilijöiden tiedostolupien kohdalla.
 
Kysyttiin mistä keräilyaseiden kielto johtuu. Sisäasian ministeriön edustaja sanoi, ettei ymmärrä
miksi keräilyaseilla pitäisi ampua. Mutta ei vastannut kysymykseen direktiivistä. Todettiin kiellon
olevan vain kiusantekoa. Tuotiin esille huoli keräilevien metsästäjien ampumisesta, ampumakiellon
tullessa joudutaan hankkimaan ylimääräisiä aseita
 
Esille nousi kysymys seurojen aseiden yhteiskäytöstä ja miksi laissa ei mainita koulutuskäyttöä.
Sisäasian ministeriön edustaja mukaan vain MPK:lle saisi antaa lupia ERVA-aseisiin. Kysyttiin
aseiden lainaamisesta ja pidettiin 10 päivän aikaa liian lyhyenä. Pohan edustaja vetosi vaikeuksiin
perikuntien pesänselvityksessä laina-aseiden ollessa kateissa.
 
Kritisoitiin liian tiukkaa aikataulua ja ettei saatu luonnoksia aikaisemmin. A-luokan ja ERVAN
yhdistäminen tuo mukanaan vaikeuksia. Otetaanko lausunnot huomioon?
Sisäasian ministeriön edustajan mukaan on noudatettu normaaleja lainsäädännön käytäntöjä. Sanoi
asioiden olevan kuunneltuja, mutta ei aina huomioon otettuja. Suomi ei saa olla peränpitäjä EU-
asioissa.
 
Esitettiin 5-vuotis tarkastelun sijasta luvanhaltian itse tekemää ilmoitusta olosuhteiden muuttuessa.
 
Reserviläisten edustajat toivat esille seuraavat seikat:
1.  PV:n tuki on tärkeää toiminnalle, mutta riittääkö sen resurssit lausuntoihin? Ei asevelvollisten
asema?
2.  Harrastuneisuuden osoittamisessa MPK:n kyky rajallinen.
3.  MPK:n toiminta riippuu jäsenyhdistyksistä ja niiden henkilöjäsenistä.
Direktiivi on tiukka. Ei ole korostettu reserviläispoikkeusta. Kansallisessa puolustuksessa on ajettu
niukkaa linjaa. Sijoitettuja on vähän. A-luokan aseiden saajia on lavennettava. Lisää luottamusta
muihin päättäjiin.
 
Keskustelussa tuli esille muitakin kysymyksiä, mutta tilan puutteen vuoksi niitä ei esitetä tässä.
 
Yhteenveto:
Tässä lakiehdotuksessa tuntuu olevan pohjalla huomattava poliittinen ohjaus. Osa paikalla olevista
viranomaisedustajista tuntui olevan vaivautuneita ja kykenemättömiä vastaamaan keskeisiin
kysymyksiin. On toimittu suurella kiireellä ja direktiivillä on perusteltu kotikutoisia tiukennuksia.
Laissa on paljon miinoja ja muita ansoja ja aseen luvanhaltijan on oltava valppaana, ettei riko
vahingossa määräyksiä, jotka johtavat luvan peruuttamiseen.
Keräilijöihin liittyviä erityisiä seikkoja:
  keräilyaseiden ampumakielto
  aseen osien määrittely (erityisesti laukaisukoneisto)
  suurikapasiteettinen lipas on aseen osa
  dekot on ilmoitettava 5 v aikana, ovat nyt ”puoliaseita”

Ota yhteyttä

Asehistorian Liitto r.y.
Marskintie 11, 08800 Lohja
puh: 0400-898 634

Palautetta & kysymyksiä ?